TEET KOITJÄRV (KRAUPMANN)

Uudistaja... Ihmettelijä... Wonderer...

Üldandmed

Minu elu


 • Sündinud 17. märtsil 1963. aastal Tapal
 • Abielus Leaga alates 1990. aastast
 • Peres on poeg Kaarel (sündinud 1991)
 • Elame kõik Lääne-Virumaal Tapal
Pseudonüüm:
 • Jaan Koit - kasutatud aastatel 1987-1988 artiklites, mis ilmusid Paide rajooni ajalehes Võitlev Sõna.
Vt ka minu suguvõsa uurimist.

Eesnime päritolu:
 • Teet = Detlef, Detlev (saksa eesnimi)
 • Detlef, Detlev = alamsaksa keeles rahva poeg (Dietliev).

Minu töökohad

Töökohad:

Muud ametid

Keskkond:

 • Looduskaitse:
  • Balti Rahvusparkide Assotsiatsiooni (ABNP) sekretär, 1991-1998
  • Eesti Kaitsealade Liidu (EKAL) sekretär, 1991-2005; likvideerija, 2006-2007
  • Rahvusvahelise töörühma "Guidance on how to apply the IUCN management categories in Europe" liige, 1997-1998
  • Phare ja Föderatsiooni Europarc ühisprojekti EUROPARC Expertise Exchange rahvuslik koordinaator, 1997-2001
  • EASi Eesti Turismiagentuuri Säästva turismi töörühma liige, 2001-2002.
  • Sihtasutuse Roheline Maakond Nõukogu liige, alates 2002.
  • MTÜ Loodusaeg juhataja, alates 2005.
 • Keskkonnaministeerium:
  • Eesti metsakaitsealade võrgustiku projekti (EMKAV) järelevalvekomitee liige, 2000
  • Kaitsealade dokumendiportaali projekti juht, 2002.
  • Kaitsealade administratsioonide dokumentide ühtse näidisloetelu väljatöötamise töörühma liige, 2002-2003.
  • Kaitsealade valitsemise korrastamise (looduskaitsehalduse) projekti toimkonna liige, 2003-2004
  • Eesti ja Soome keskkonnaministeeriumi vahelise looduskaitsetöörühma liige, 2003-2005, alates 2011
  • Projekti Tehniline abi Natura 2000 alade investeerimisvajaduste määratlemiseks juhtkomisjoni liige, 2005-2006.
  • Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015 koostamise ümarlaua liige, 2006-2007.
  • Keskkonnamõju hindamise litsentsi komisjoni liige, 2009-2010.

 

Lääne-Viru Maavalitsus:

 • Lääne-Virumaa IT Nõukogu liige, 2001-2004, alates 2009.


Kohalikud omavalitsused:

 • Kadrina vald:
  • Kadrina Vallavolikogu majanduskomisjoni liige, 1996-2005
  • Kadrina valla arengukava projektijuht, 1998-1999
  • Kadrina Vallavolikogu kultuurikomisjoni aseesimees, 1999-2002
  • Tapa linna, Saksi, Lehtse ja Kadrina valla haldusreformi ühiskomisjoni liige, 2002-2005.
  • Kadrina Vallavalitsuse liige, 2002-2005
  • Kadrina valla üldplaneeringu projektijuht, 2003-2007
 • Tapa vald:
  • Tapa Vallavalitsuse liige, 2005-2009.
  • Tapa Linnaraamatukogu Nõukogu esimees, 2006-2010.
  • AS Tapa Vesi Nõukogu esimees, 2006-2010.

 

Arhiivindus:

 • Arhivaari kutsetunnistus nr 224 (07.05.2010).
 • Tallinna Linnaarhiiv (endine ENSV Tallinna Riiklik Keskarhiiv), arhivaar, 1987.

Rahvaesindaja

Rahvaesindaja:

 • Eesti Kongressi liige, 1990-1992
 • Kadrina Vallavolikogu liige, 1999-2002

Tunnustus

Avalik tunnustus:

Lääne-Virumaa pressisõber 2006 (Virumaa Teataja) - vt. siit

Huvid

Huvid:

 • Kommunikatsioonivõrgud
 • Marginaalsed piirkonnad ja kultuurid
 • Soome
 • Reisimine

 

Facebook

Teet Koitjärv's Facebook profile

LinkedIn