TEET KOITJÄRV (KRAUPMANN)

Uudistaja... Ihmettelijä... Wonderer...

Loodusaeg

Mis on Loodusaeg?

Ajaveebi koduleht: loodusaeg.blogspot.com

Loodusaeg on eestikeelne elektrooniline ajakiri, mis refereerib oma postiloendiversioonis peamiselt Eesti ajakirjanduses (üleriigilistes ja kohalikes ajalehtedes ning ajakirjades) ilmunud artikleid looduskaitse, planeerimise, muinsuskaitse jms. kohta. Oma ajaveebis püüab Loodusaeg kokku siduda samade valdkondade artikleid ja toimetaja arvamusi.

Loodusaeg ei kirjuta postiloendis ise ega interpreteeri materjale vaid edastab need algupärasel kujul, mis võimaldab lugejal luua ise pilti meie kaitsealadest. Loodusaeg püüab loodus- ja muinsuskaitset näidata ühiskonnaelu aktiivse osana, mitte nukataguse nokitsejana. Lisaks on Loodusaeg looduskaitsest huvitatud inimestele suhtluskanaliks ja diskussiooniruumiks.


KUIDAS SAI LOODUSAEG ALGUSE?

Loodusaega annab välja Loodusaeg mtü (kuni 30.11.2005.a. Eesti Kaitsealade Liidu projekt Looduskaitse Teabekeskus (varem Balti Kaitsealade Infokeskus)), mille raames on juba üle 10 aasta kogutud, süstematiseeritud ning levitatud teavet meie kaitsealadest ning looduskaitseõigusest nii Eestis, Balti ruumis kui ka kaugemal. Loodusaeg on nimetatud projekti esimene laiemalt leviv teabekanal, mis annab igal huvitatul võimaluse kergemalt teda huvitavat infot hankida. Praegusel kujul on Loodusaeg ilmunud alates 1995. aasta novembrist, kuigi alguses teiste nimede all.

Looduskaitse Teabekeskust on erinevatel aegadel toetanud USA - Balti Fondi Demokraatia Arendamise Programm, mille on asutanud USA Rahvusvahelise Arengu Agentuur (USAID), Eesti Keskkonnafond ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Loodusaeg asus algaastail AS Meediamaa (hiljem Tele2) serveris. Praegu pakub nii Loodusajale kui ka NatureTime-le peavarju Tartu Ülikooli listserver SYMPA.


MIDA LOODUSAEG EI SISALDA?

Loodusajast ei leia Te erapoolikuid ja erakondlikke materjale. Artiklite ja kommentaaride eest vastutab autor või kommenteerija ise.

KUIDAS LOODUSAEGA TELLIDA?

  1. Listserveri keskkonnas aadressil http://lists.ut.ee:8888/wws/info/loodusaeg
  2. Saates aadressil loodusaeg[at]koitjarv.ee vabas vormis e-kirja, milles näidates ära järgmised andmed:
    1. ees- ja perekonnanimi,
    2. e-aadress,
    3. tegevusala.

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Loodusaega toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Facebook

Teet Koitjärv's Facebook profile

LinkedIn