TEET KOITJÄRV (KRAUPMANN)

Uudistaja... Ihmettelijä... Wonderer...

Loodusaeg (peegeldus)

Metsandus ja visioonid

Nädal tagasi, 23. aprillil korraldas Eesti Metsaselts Eesti Maaülikooli peamajas järjekordse metsanduse visioonikonverentsi. Seekordne teema oli Võtame metsa kasutusse.

Ettekandeid oli, nagu visioonikonverentsidel kombeks, nii kodu- kui välismaalt. Üks läbivaid teemasid oli uute toodete, mida metsast saada, teadvustamine, väärtustamine ja leidmine. Olgu need siis nutikad sildid laomajanduses või puhkemajandus. Ka säästev metsamajandus on üks olulisi märksõnu.

Kuna üritasin konverentsisaalis olulisemaid lühimõtteid jooksvalt Twitterisse toksida, siis tooksin need siinkohal ka veelkord ära (kronoloogiliselt on säutsud tagurpidi - viimasest esimeseni):

Lingid:

alt

Allikas: http://loodusaeg.blogspot.com/2010/04/metsandus-ja-visioonid.html

Lastekas looduskaitsest

Populaarne lasteportaal Lastekas on möödunud aastal üllitanud 8-osalise multikaseeria Jussiga looduses, mille kaheksas osa oli kaitsealadest.

Käesoleva aasta veebruaris on aga samas portaalis ilmunud looduskaitse juubeliaasta multikas Jussi loodusviktoriin. Vaadake ja nautige ning jätke tarkuseterad meelde.


'

alt

Allikas: http://loodusaeg.blogspot.com/2010/04/lastekas-looduskaitsest.html

Ilmus "Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse"

altEile tehti Eestis looduskaitseajalugu - esitleti Richard B. Primacki, Rein Kuresoo ja Marek Sammuli raamatut Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse. Tegemist on Richard B. Primacki populaarse raamatu A Primer of Conservation Biology 3. trüki Eesti oludele kohandatud tõlkega.

Richard B. Primack pole ka senini olnud Eestis tundmatu, kuna on esinenud loengutega nii Tartus kui Tallinnas.

Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse toob Eesti lugeja ette tänapäeva looduskaitse alused esmakordselt meie emakeeles. Tagasihoidlikult on autorid nimetanud raamatut õpikuks, mis mõeldud eelkõige kõrgkoolidele, aga sobib täiendama ka gümnaasiumi- ja kutseharidust. Tegelikult on selle raamatuga tutvumine hädavajalik ja peaks olema lausa kohustuslik kõigile looduskaitsjaile - looduskaitsetöötajaile, keskkonna- ja looduskaitseametnikele, loodushuvilistele, poliitikuile...

Marek Sammul on öelnud ajalehele Tartu Postimees (04.11.2008): "Oleme lisanud raamatusse võrdlusi siinse loodusega. Mõni peatükk on originaaliga võrreldes üsna suures ulatuses ümber kirjutatud."

Tõtt öeldes on juba pikka aega olnud raske Eesti loodussõbrale seletada kaasaegse looduskaitse arenguid, sest ei mõisteta terviklikult seda teoreetilist vundamenti, millel tänapäeva looduskaitse püsib ja toimib. Mis veel hullem - eesti keeles pole olnud senini isegi kõiki hädavajalikke termineid, sõnu, millega kõike lahti seletada.

Autorid ja mugandajad on hakkama saanud tööga, mille tähtsust on raske ülehinnata:
 1. tõlgitud ja kohandatud on üks tänapäeva looduskaitse põhialuseid tutvustav baastekst,
 2. loodud on palju minu meelest õnnestunud termineid, mis on eraldi peatükis (Sõnaseletusi) ka lahti seletatud,
 3. loodud on alus kaasaegse looduskaitsemõtte edasisele arengule Eestis.
Raamatu tagakaanel on kirjas:
Looduskaitsebioloogia on elurikkuse hoidmise teadus, mis pakub juhiseid ohtu sattunud liikide, koosluste ja looduslike protsesside hoidmiseks, nende seisundi parandamiseks ja viimase võimalusena ka taastamiseks. Kuidas loodust targasti kaitsta? Kuidas looduse kahjustamist vältida?
Huvi äratamiseks toon siinkohal ära raamatu sisukorra:
 1. Looduskaitsebioloogia ja bioloogiline mitmekesisus
 2. Elurikkust ohustavad tegurid
 3. Looduskaitse populatsiooni ja liigi tasemel
 4. Looduskaitse kaitsealadel
 5. Looduskaitse ja säästev areng
Sissejuhatuse looduskaitsebioloogiasse on toimetanud Marek Sammul ja Asko Lõhmus.

Raamat on ilmunud Eesti Maaülikooli ja Eesti Loodusfoto OÜ koostöös, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Liidu toetusel.

Head lugemist!
alt

Allikas: http://loodusaeg.blogspot.com/2008/11/ilmus-sissejuhatus-looduskaitsebioloogi.html

Soome looduse seisundi portaal (luonnontila.fi)


Soome Keskkonnaministeerium ja Soome Keskkonnakeskus (SYKE) on avanud Soome looduse seisundi portaali luonnontila.fi. Portaali eesmärk on anda teadustööl põhinevat ja ajakohast teavet Soome looduse seisundi ja selle muutumise kohta. Mitmed esitatud andmed on avalikkuse ees esmakordselt.

Portaalis esitatud looduse seisundit kirjeldavad mõõdikud on valitud teadusasutuste, ametnike, kõrgkoolide ja mittetulundussektori koostöö tulemusena. Valiku eesmärgiks oli saada võimalikult põhjalik ja kõikehõlmav pilt Soome loodusest. Kõnealustel mõõdikutel on ka igapäevaelus oluline roll, sest nende alusel saab teha otsuseid, kuidas tulevikus looduse seisundit parandada.

Muuhulgas näitavad mõõdikud selgelt, et Soome pole senini suutnud täita Euroopa Liidu poolt võetud eesmärki - lõpetada loodusliku mitmekesisuse vähenemine 2010. aastaks. Samas on suurenenud võimalus, et see eesmärk saavutatakse 2020. või 2050. aastaks, kui kliimamuutus siin omi korrektuure ei tee.

Soome looduse seisundi imõõdikud on jaotatud 12 rühma:
 • mets
 • soo
 • Läänemeri
 • sisevesi
 • põllumajanduskeskkond
 • tundra
 • tehiskeskkond
 • rand
 • kalju ja vallseljak
 • kliimamuutus
 • võõrliigid
 • rahvusvahelised mõõdikud.
Näiteks metsade osas võetakse arvesse nii metsast väljaveetavat puitu, pinnasetöid raielangil, metsauuendust, metsateid kui ka liigirikkust (sh ohustatud liike), elustikku, fragmenteerumist  jms - kokku 17 erinevat mõõdikut.

Ühtekokku on erinevaid mõõdikuid umbes 100.

Portaal on valminud ÜRO rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse aasta (2010) raames. Aasta jaoks on Soomes kasutusele võetud ka oma logo.

alt

Allikas: http://loodusaeg.blogspot.com/2010/02/soome-looduse-seisundi-portaal.html

Facebook

Teet Koitjärv's Facebook profile

LinkedIn